Słowniczek wyrażeń używanych podczas Race Across America

Bez kategorii
11 cze 2014 00:36

Obowiązkiem każdego Zawodnika i członka załogi jest uważne przeczytanie regulaminu Race Across America.

Od każdego Zawodnika i członka Załogi wymaga się sportowego zachowania na najwyższym poziomie w stosunku do współzawodników i Obsługi Wyścigu. Obejmuje to uczciwość, wsparcie, uprzejmość, etykę, szacunek a nawet koleżeństwo z wszystkimi Zawodnikami, Załogami i Funkcjonariuszami Wyścigu.

Pojazd pomocniczy (Auxiliary Vehicle) – Pojazd techniczny, który tymczasowo może być używany jako Pojazd Śledzący (Follow Vehicle).

Karawaning (Caravanning) – 2 lub więcej samochodów pomocniczych/technicznych jakiegokolwiek Zawodnika wyścigu lub zespołu, które jadą z tą samą prędkością za Zawodnikiem wyścigu przez okres dłuższy niż 15 sekund wyłączając sytuacje, kiedy czeka na możliwośc wyprzedzenia.

Lider zespołu (Crew Chief) – Wybrany członek zespołu, który kieruje zespołem i jest oficjalnym rzecznikiem Zawodnika lub Zespołu w sprawach oficjalnych.

Załoga (Crew) – Osoba lub osoby wspierające Zawodnika podczas całego wyścigu (włączając osobistą załogę mediów – Personal Media Crew). Również, ktokolwiek kto aktywnie wspiera Zawodnika w jakikolwiek sposób przez dowolny okres czasu (fizycznie lub mentalnie).

Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów (CPSC – Consumer Product Safety Commission) – Certyfikuje kaski w Stanach Zjednoczonych: http://www.helmets.org/cpscstd.htm.

Direct Follow Support – Jedzie bezpośrednio za Zawodnikiem w Pojeździe Śledzącym (Follow Vehicle). ‘Bezpośrednio za’ oznacza w zasięgu 50 stóp.

Dział Transportu (DOT – Department of Transportation) – Organizacje rządowe (stanowe i federacyjne) odpowiedzialne za administrację dróg.

Miejsce Zmiany (Exchange Site) – miejsce, w którym ma miejsce Zmiana Zawodnika lub Zmiana Pojazdu Śledzącego (Follow Vehicle Exchange).

Pojazd Śledzący (Follow Vehicle) – Samochód wspierający, który jest głównym wsparciem i jest najbliżej Zawodnika. W warunkach nocnych będzie jechać bezpośrednio za Zawodnikiem.

Utrudnianie ruchu (Impeding Traffic) – jazda samochodem wspierającym w tak wolnym tempie, że utrudnia to, bądź blokuje normalny ruch.

Wspieranie wyprzedzające (Leapfrog Support) – sposób wsparcia, podczas którego Pojazd Wspierający nie jedzie bezpośrednio za Zawodnikiem, ale wyprzedza go w tempie ruchu ulicznego. Samochód zatrzymuje się na poboczu, czeka, aż Zawodnik go wyprzedzi, a następnie dogania go w tempie ruchu ulicznego i zatrzymuje się znowu.

Załoga mediów (Media Crew) – Osoba lub osoby zaangażowane przez RAAM, indywidualnych Zawodników lub Zespoły i/ lub niezależne media dokumentujące lub tworzące reportaże na temat wyścigu i jego Zawodników.

Pojazd Kempingowy (Motorhome or Recreational Vehicle (RV)) – Pojazd Wspierający, który jest większy niż van lub pickup i standardowo jest wyposażony w kuchnię, toaletę, miejsce do spania, itp.

Jeżdżenie w nocy/Warunki (Night Riding/Conditions) – Za jeżdżenie w nocy uważa się jeżdżenie między 20:00 a 6:00 rano czasu lokalnego lub inny czas, kiedy pojazdy będą miały włączone oświetlenie nocne lub w sytuacji, gdy widzialnośc będzie mniejsza niż 1000 stóp (300m). W razie wątpliwości odnośnie do widoczności zachowuj się tak, jakbyś jeździł w nocy.

Centrala Wyścigu (Race Headquarters) – Główne biuro podczas Wyścigu odpowiedzialne za śledzenie Zawodników, odnotowywanie kar i monitorowanie wyścigu na bieżąco w połączeniu z Dyrektorem i Funkcjonariuszami Wyścigu. Centrala Wyścigu mieści się w Tucson, AZ.

Funkcjonariusz Wyścigu (Race Official) – Osoba z personelu RAAM przeznaczona do egzekwowania tych reguł. Dotyczy to: Funkcjonariusza Wyścigu, Dyrektora Centrali Wyścigu, Dyrektora Wyścigu i Zarząd Wyścigu.

Trasa Wyścigu (Race Route) – Oficjalna Trasa Wyścigu jest określona w Opisie Trasy RAAM (the RAAM Route Book).

Zawodnik (Racer) – na potrzeby tego regulamiu RAAM wyrażenie ‘Zawodnik’ może odnosic się do biorącej udział w wyścigu jednostki (zespół lub pojedyncza osoba) lub pojedynczej osoby z zespołu. Zawodnikami są Ci, którzy są na oficjalnej liście i którzy kwalifikują się do uczestnictwa w Wyścigu oraz jadą w kierunku linii mety.

Opis Trasy (Route Book) – Oficjalny Opis Trasy RAAM, który podaje szczegóły odnośnie do trasy wyścigu z instrukcją i mapami.

Śledzenie (Spying) – Używanie pojazdów wspierających w celu otrzymania informacji o innych Zawodnikach.

Pojazd Wspierający (Support Vehicle) – Pojazd zmotoryzowany z co najmniej dwoma kołami, który jest używany do transportu ludzi i/lub sprzętu potrzebnego Zawodnikowi.

Wyścig (The Race or Race) – odnosi się do the Race Across America.