Trening mentalny i jego zastosowanie w pracy z Remkiem Siudzińskim

Bez kategorii
4 cze 2014 00:02

Skuteczność w treningu mentalnym to taki stan, kiedy zawodnik potrafi adekwatnie do sytuacji reagować, zwiększając lub zmniejszając poziom własnej stymulacji tak, by uzyskać optymalne pobudzenie, motywację do zrealizowania zadania, czy to w fazie przygotowań czy startu.

 

Trening mentalny to proces rozwoju psychologicznych umiejętności zawodnika w celu poprawiania osiągnięć sportowych. Trening umysłu  jest procesem, w którym zawodnik uczy się: kontroli i kierowania  własnych myśli i emocji, umiejętności związanych ze zwiększeniem świadomości własnego ciała oraz  buduje swój własny „model” motywacji adekwatny do faz treningowych i startowych. Dodatkowo, zawodnik pracuje nad równowagą między sportem a życiem osobistym (cele, priorytety) oraz, coraz częściej, umiejętnością współpracy z mediami i reakcją na różne opinie o jego dokonaniach (pewność siebie, autoprezentacja).

Trening mentalny wykorzystuje wiedzę z zakresu: psychologii, anatomii i fizjologii, relaksacji, coachingu oraz zarządzania.

Stosuje się liczne narzędzia m.in.  sesje coachingowe z narzędziami psychologicznymi, dzienniki treningowe, programowanie celów, metody relaksacji i wizualizacji, techniki skupiania uwagi i koncentracji na zadaniu, które realizuje się w czasie rozmów oraz w trakcie treningów fizycznych. Zawodnik wypracowane rozwiązania, narzędzia, schematy powiela w systematycznej pracy indywidualnej – wymaga to dużej dyscypliny oraz wpisania ćwiczeń mentalnych w założenia treningu fizycznego.

W treningu mentalnym bardzo ważna jest relacja między zawodnikiem a trenerem, oparta na zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa i skuteczności – mówi Michał Dąbski, trener mentalny Remka Siudzińskiego. – Dla mnie skuteczność w treningu mentalnym to taki stan, kiedy zawodnik potrafi adekwatnie do sytuacji reagować, zwiększając lub zmniejszając poziom własnej stymulacji tak, by uzyskać optymalne pobudzenie, motywację do zrealizowania zadania, czy to w fazie przygotowań czy startu. Jestem zwolennikiem wyzwalania radości, spokoju w podejmowanych decyzjach i satysfakcji z działania. Porażka jest lekcją , nie ma sukcesów bez porażek , tak jak nie ma umysłu bez wątpliwości, które można wykorzystać na dalsze doskonalenie w drodze do sukcesu sportowego!

Trening mentalny. Michał Dąbski/Poczucie Wartości w pracy z Remkiem Siudzińskim

Model treningu mentalnego, realizowany przez Michała Dąbskiego z Remkiem Siudzińskim:

 1. Postanowienie
 2. Motywacja ogólna (klaryfikacja postanowienia, pierwsze działanie)
 3. Deklaracja na realizację (zobowiązanie wobec siebie, wobec innych)
 4. Cel – weryfikacja ( budowanie celu w oparciu o własne wartości)
 5. Motywacja ukierunkowana na cel ( działanie celowe, priorytety)
 6. Autoregulacja zawodnika  kompetencja –  poczucie wpływu na motywację
 7. Skala wyzwania – przełamywanie „barier” własnych możliwości,   świadome działanie oparte na parametrach
 8. Emocje w motywacji – świadomość wpływu myśli i emocji na wytrwałość w celu
 9. Autoregulacja 2 –  kompetencja –  autokontrola motywacji 
 10. Techniki skupiania uwagi i koncentracji na zadaniu
 11. Trening relaksacji aktywnej – kontakt z własnym ciałem
 12. Trening autogeniczny – czucie ciała; skuteczna rozmowa głowy z ciałem – ciało reaguje
 13. Trening wyobrażeniowy – ciało reaguje w pełnej reprezentacji zmysłów na mentalne instrukcje – w kierunku odczuć ciała i postawy
 14. Autoregulacja 3 kompetencja –  świadomość procesu automotywacji
 15. Niekończąca się przygoda rozwoju mentalnego

 

Michał Dąbski: W tym schemacie przedstawiłem 3 punkty, które nazwałem Autoregulacją . To, według mnie, jest najbardziej niesamowity element pracy sportowca! Na tym etapie można łączyć doświadczenia sportowe z nowymi zasobami, technikami , które stanowią unikalny etap programowania w mentalnej drodze do sukcesu. Pokazuje to siłę ale i wagę systematycznej pracy. To na tym etapie sportowcy mają „swoje odkrycia”, potrafią nazywać i regulować wewnętrzne procesy, zwiększa się poziom wiary i wiedzy w ich mentalną siłę, która może prowadzić do każdego sukcesu! Uwielbiam być przy tych „ich” odkryciach – wyzwala to we mnie energię by dalej szukać swoich odkryć dla siebie i dla kolejnych odkrywców.